Protipožární signalizace Tisk
  • Elektronická protipožární signalizace
    Pomocí speciálních detektorů (kouř, plamen, teplota apod.) umožní včasnou detekci vznikajících požárů a zároveň může ovládat pomocná zařízení (hasicí systémy, klimatizace apod.). Komplexní systémy předních výrobců s možností napojení na nadstavbový systém.
  • Plynová detekce
    Zajistí včasné varování obsluhy před kritickou koncentrací jedovatých, výbušných a zdraví škodlivých plynů a par. Zařízení CERGAS od firmy SIEMENS - CERBERUS.